Kappelin puupenkki

Säätiö

Perustaminen

Bergvikin Säätiön on perustanut vuonna 1961 Riitta Pätiälä-Saarisalo nimellä Vapaa Evankeliumisäätiö. Vuodesta 1965 alkaen on Säätiön toiminnassa ollut merkittävä panos myös hänen puolisollaan professori Aapeli Saarisalolla.

Bergvikin Säätiön tarkoituksena on perustamisesta saakka ollut herättää ja syventää elävää kristillisyyttä ja toimia kristillisen mielenterveystyön edistämiseksi (Sääntöjen 2 §).

Perustamiseen ovat vaikuttaneet kaksi asiaa. Ensinnäkin Riitta oli saanut sisäisen kokemuksen helmikuussa 1960, joka johti Säätiön perustamiseen, kuten hän itse kirjoittaa. Toinen oli lahjakirjalla saatu Bergvikin kartano,
jonka Riitta sai isältään maanviljelysneuvos Väinö Pätiälältä syyskuussa 1955. Saamansa kartanon hän lahjoitti edelleen Säätiön pääomaksi ja myöhemmin testamenttasi koko omaisuutensa Säätiölle.

Bergvikin Säätiön alkuajoista Riitta kirjoittaa vuonna 1982: ” Jatkuva Raamatun opetus kurssien, piirin ym, muodossa on ollut Säätiön päätarkoitus. Sen rinnalla on ollut nykyajan tarpeita vastaava kristillinen mielenterveystyön kehittäminen.”

Toiminta tänään

Bergvikin Säätiön toiminta jatkaa perustajansa viitoittamalla tiellä. Toiminnan päätarkoitusta herättää ja syventää elävää kristillisyyttä toteutetaan edelleen Raamatun opetusta antamalla. Opetusta annetaan kurssien ja muiden tilaisuuksien muodossa, joita pidetään Bergvikin Kartanolla mutta myös muualla. Kartanon alueella olevassa Kappelissa pidetään hartauksia ja  jumalanpalveluksia.